DATA2TRUST
 Digitaal Vertrouwen
 


USE-CASES
Naadloos navigeren door Privacy & Security
Bij D2T begrijpen we dat u niet bent gaan ondernemen om uit te blinken in Privacy & Security.

D2T helpt zijn partners naadloos te navigeren en focus te houden.


 Case Study: Industriële sector

Roadmap to Cybersecurity IT/OT


In 2022 erkende XYZ Industrial Company de noodzaak om de cyberveiligheid van hun IT- en OT-systemen (operationele technologie) te verbeteren. Deze systemen zijn essentieel voor de goede werking van het bedrijf, en storingen of inbreuken hebben ernstige gevolgen voor de productie.


Om in deze behoefte te voorzien, riep XYZ Industrial Company de hulp in van D2T-consultancy met expertise in IEC 62433, de security standaard voor industriële ondernemingen en de ISO 27001. D2T werkte nauw samen met het bedrijf om hun huidige beveiligings-praktijken te beoordelen, GAP analyses uit te voerden en eventuele verbeterpunten vast te stellen.


Een van de eerste taken was om een GAP-analyse uit te voeren, het bedrijf inzicht te geven en te helpen bij het opstellen van een Roadmap voor cyberbeveiliging voor de komende drie jaar, van 2022 tot 2025. Deze routekaart omvatte een reeks specifieke doelen en doelstellingen die het bedrijf wilde bereiken om zijn cyberbeveiligingshuishouding te verbeteren.


Belangrijke speerpunten waren het implementeren van multifactor-authenticatie voor alle gebruikers, het verbeteren van de beveiliging van de netwerkinfrastructuur van het bedrijf en het opstellen van een formeel incidentenbestrijdingsplan. Daarnaast werkte D2T samen met zorgvuldig geselecteerde partners om mogelijke kwetsbaarheden in de systemen van het bedrijf te identificeren en strategieën te ontwikkelen om risico's te beperken.


Naast het opstellen van het stappenplan verzorgde de consultant ook de begeleiding van het geautomatiseerde trainingsprogramma voor de medewerkers van het bedrijf over het herkennen en voorkomen van cyberdreigingen. Dit omvatte onder meer voorlichting aan werknemers over best practices voor wachtwoordbeheer, veilige omgang met gegevens en het belang van het melden van potentiële inbreuken op de beveiliging.


Met de hulp van D2T kon XYZ Industrial Company het stappenplan voor cyberbeveiliging met succes implementeren en aanzienlijke vooruitgang boeken bij het verbeteren van de beveiliging van hun IT- en OT-systemen. Het bedrijf is nu beter uitgerust om potentiële cyberdreigingen het hoofd te bieden en kan met vertrouwen zijn kritieke systemen en gegevens beschermen.


Over het geheel genomen was de samenwerking met de D2T-consultancy een waardevolle investering voor XYZ Industrial Company. De expertise en begeleiding van D2T hebben het bedrijf geholpen specifieke cyberbeveiligingsdoelstellingen te definiëren en te bereiken, waar het bedrijf op de korte en de lange termijn van zal profiteren.

Case Study: Financiële sector

ISO 27001 Certificering Data Security

In 2022 besloot ABC Insurance Company een ISO 27001-certificering na te streven, dé internationaal erkende norm voor het beheer van informatiebeveiliging. Het bedrijf erkende het belang van de bescherming van de gevoelige data van hun klanten en wilde aantonen dat ze zich structureel een van de hoogste beveiligingsniveaus nastreven.


Om deze certificering te behalen, riep ABC Insurance Company de hulp in van D2T-consultancy met expertise in ISO 27001. D2T werkte nauw samen met het bedrijf om hun huidige informatiebeveiligingspraktijken te beoordelen en eventuele verbeterpunten vast te stellen om te kunnen voldoen aan het gewenste beveiligingsniveau.


D2T hielp het bedrijf een robuust managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) te implementeren met beleid, procedures en controles om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de data van hun klanten, zakelijke relaties en medewerkers te beschermen. Het ISMS moet onderdeel worden van de managementcyclus en omvatte dus ook regelmatige risicobeoordelingen om potentiële beveiligingsrisico's te identificeren en te beperken.


D2T verzorgde ook het trainings- & awareness programma voor de werknemers van het bedrijf over het belang van informatiebeveiliging en de naleving van de ISO 27001-norm. Dit omvatte het trainen van werknemers om phishing mails te herkennen, de veilige omgang met persoonsgegevens en het belang van het melden van datalekken en inbreuken op de beveiliging.


Met de hulp van D2T slaagde ABC Insurance Company met vlag en wimpel voor de initiële ISO 27001-certificeringsaudit en ontving eind 2022 het begeerde certificaat. Door deze prestatie laat ABC hun klanten én de Sectorgenoten zien dat het bedrijf zich inzet voor het nastreven en handhaven van een van de hoogste niveaus van informatiebeveiliging. Een prestatie wat direct z'n effect heeft op bestaande maar ook aangaan van nieuwe relaties


Al met al was de samenwerking met de D2T een waardevolle investering voor ABC Insurance Company. Het stelde het bedrijf niet alleen in staat een internationaal erkende certificering te behalen, maar het hielp ook om een cultuur van informatiebeveiliging binnen de organisatie tot stand te brengen. Dit komt niet alleen het bedrijf en zijn klanten op korte termijn ten goede, maar gaat er ook toe bijdragen dat ABC Insurance Company goed voorbereid is op toekomstige beveiligings- & compliance uitdagingen, zoals de Europese NIS2 en de Cyber Resilience Act.

REFERENTIES OP AANVRAAG