DATA2TRUST
 Digitaal Vertrouwen
 


USE CASES
    Naadloos navigeren door Privacy & Security
Bij D2T begrijpen we dat u niet bent gaan ondernemen om uit te blinken in Privacy & Security. D2T helpt haar partners naadloos te navigeren en focus te houden.

Industriële Sector

Foto door aboodi vesakaran van Unsplash


Een van de belangrijkste uitdagingen bij gegevensbescherming en cyberbeveiliging in de industriële sector is de enorme hoeveelheid gegevens die door deze bedrijven wordt verzameld en opgeslagen. Klantinformatie, gegevens over de toeleveringsketen en productiegegevens. Deze gegevens worden traditioneel opgeslagen in verschillende formaten en op verschillende systemen, waardoor ze moeilijk te beheren en te beschermen zijn.

Meer Informatie →
Culturele sector


Musea, bibliotheken, archieven en andere culturele instellingen beschikken over een schat aan waardevolle en gevoelige gegevens, waaronder persoonlijke informatie, intellectueel eigendom en historische documenten. Bescherming van deze gegevens tegen ongeoorloofde toegang, diefstal of vernietiging is essentieel om het vertrouwen van bezoekers, donateurs en andere belanghebbenden te behouden.

Meer Informatie →
Financiële sector


Foto door Microsoft Edge van Unsplash

Verzekeringsmaatschappijen beschikken over een enorme hoeveelheid gevoelige gegevens, waaronder persoonlijke informatie, financiële gegevens en medische dossiers. De bescherming van deze gegevens tegen ongeoorloofde toegang, diefstal of vernietiging is essentieel om het vertrouwen van klanten, toezichthouders en andere belanghebbenden te behouden.

Meer Informatie →
Gezondheidszorg


In de gezondheidszorg is het beschermen van de privacy en cybersecurity van groot belang, omdat het gaat om vertrouwelijke en gevoelige gezondheidsgegevens van patiënten. Bescherming van deze gegevens tegen ongeoorloofde toegang, diefstal of vernietiging is essentieel om het vertrouwen van patiënten, medewerkers en andere belanghebbenden te behouden.

Meer Informatie →